TDS monitor TDS-230

$43.68

  •  Intelligent Conductivity Monitor/TDS monitor
  • Code: TDS-230
  • Range: TDS-230: 0.2510/100/1000 ppm
  • Accuracy: 1.5%(FS)
  • Temp. Comp.: The 25basis, automatic temperature compensation
  • Operation Temp.: 050
  • Sensor: 1.0cm -1 (either 1/2” NPT sensor or 1/4” NPT sensor)
  • Display: 3½ Bit LCD
  • Current output signal: (Optional: 4-20mA, non-isolated, non-migrated)
  • Control output signal: Power AC 110/220V±10%, 50/60Hz
----> Giảm ngay 5% tổng đơn hàng khi mua trên 10 đơn vị sản phẩm. Vui lòng đăng nhập vào giỏ hàng và thanh toán để nhận ngay ưu đãi