Pressure gauges-legs are behind (lying feet)-YN60ZT-2.5MPa

$5.35

– Model: YN60ZT
– Diameter : 60mm
– Material : inox 304
– Accuracy: 2.5
– Filling solution: Glycerin
– Operating temperature: -10 °-+ 70 °, relative humidity 85%
– Origin: iGlobal-China

----> Giảm ngay 5% tổng đơn hàng khi mua trên 10 đơn vị sản phẩm. Vui lòng đăng nhập vào giỏ hàng và thanh toán để nhận ngay ưu đãi