Pressure gauges-feet in front (standing feet)-YN60Z-0.7MPa

$4.90

– Model: YN60Z
– Diameter : 60mm
– Material : inox 304
– Accuracy: 2.5
– Filling solution: Glycerin
– Operating temperature: -10 °-+ 70 °, relative humidity 85%
– Origin: iGlobal-China

----> Giảm ngay 5% tổng đơn hàng khi mua trên 10 đơn vị sản phẩm. Vui lòng đăng nhập vào giỏ hàng và thanh toán để nhận ngay ưu đãi