India salt for softener regeneration

$0.53

– Diameter: 22mm – 23.5mm
– Thickness: 10mm – 12mm
– Packgage: 25 kg/bag
– Appearance: Tablet form, bright white color
– NaCl min: 99,5%
– Max contents: Canxi: 0,03%, Magie: 0,03%, Sunfat: 0,1%
– Max moisture: 0,1%
– Whiteness: 96
– Origin : India

----> Giảm ngay 5% tổng đơn hàng khi mua trên 10 đơn vị sản phẩm. Vui lòng đăng nhập vào giỏ hàng và thanh toán để nhận ngay ưu đãi
Thanh toán bằng MoMo giảm ngay 2% - Xem giỏ hàng
Categories: ,
Home Categories Coupons Basket Support