Filter quartz sand

$0.10

Filter quartz sand:

– Size: 0.8-1.2 mm, 1-2 mm, 4-6 mm…
– Package:  50 kg/bao
– Density   : 1400kg/m3
– Life time: Recommended replace after 1-2 year
– Origin: Việt Nam

----> Giảm ngay 5% tổng đơn hàng khi mua trên 10 đơn vị sản phẩm. Vui lòng đăng nhập vào giỏ hàng và thanh toán để nhận ngay ưu đãi
Category: