Enclosure 4inch for bottom of FRP tank

$6.02

Enclosure 4inch for bottom of FRP tank

– Use for top-mount tank
– Support filtration, maintenance and cleaning process by 1-door backwash mechanism.
– Apply to 4″ base tank made of PVC material, female thread
– Simple structure, easy to use and assemble
– Manufacturer: China

----> Giảm ngay 5% tổng đơn hàng khi mua trên 10 đơn vị sản phẩm. Vui lòng đăng nhập vào giỏ hàng và thanh toán để nhận ngay ưu đãi
Thanh toán bằng MoMo giảm ngay 2% - Xem giỏ hàng
Home Categories Coupons Basket Support