Drinking water system 50GPD

$178.95

Drinking water system 50GPD

– Headen pump HF 365 – Taiwan
– Cartridge filter housing: 10 inch – Taiwan
– Filter cartridige : PP– CTO -UDF -T33
– RO membrane 50GPD: Filmtec -USA
– Storage tank 3.2 GL: 10 lít
– capacity: 8- 10 lit/h
– Ballast  24V- Taiwan
– UV lamp  UV11WPhilips

----> Giảm ngay 5% tổng đơn hàng khi mua trên 10 đơn vị sản phẩm. Vui lòng đăng nhập vào giỏ hàng và thanh toán để nhận ngay ưu đãi
Thanh toán bằng MoMo giảm ngay 2% - Xem giỏ hàng
Home Categories Coupons Basket Support