Drinking water system 50GPD

$178.95

Drinking water system 50GPD

– Headen pump HF 365 – Taiwan
– Cartridge filter housing: 10 inch – Taiwan
– Filter cartridige : PP– CTO -UDF -T33
– RO membrane 50GPD: Filmtec -USA
– Storage tank 3.2 GL: 10 lít
– capacity: 8- 10 lit/h
– Ballast  24V- Taiwan
– UV lamp  UV11WPhilips

----> Giảm ngay 5% tổng đơn hàng khi mua trên 10 đơn vị sản phẩm. Vui lòng đăng nhập vào giỏ hàng và thanh toán để nhận ngay ưu đãi