Drinking water system 100GPD

$291.27

Drinking water system 100GPD

– Headen pump HF 8005 – Taiwan
– Cartridge filter housing: 20 inch – Taiwan
– Filter cartridige : PP– CTO -UDF -T33
– RO membrane 100GPD: Filmtec -USA
– Storage tank 11 GL: 40 lít
– capacity: 30 lit/h
– Ballast  36V- Taiwan
– UV lamp UV16WPhilips

----> Giảm ngay 5% tổng đơn hàng khi mua trên 10 đơn vị sản phẩm. Vui lòng đăng nhập vào giỏ hàng và thanh toán để nhận ngay ưu đãi