Drinking water system 100GPD

$291.27

Drinking water system 100GPD

– Headen pump HF 8005 – Taiwan
– Cartridge filter housing: 20 inch – Taiwan
– Filter cartridige : PP– CTO -UDF -T33
– RO membrane 100GPD: Filmtec -USA
– Storage tank 11 GL: 40 lít
– capacity: 30 lit/h
– Ballast  36V- Taiwan
– UV lamp UV16WPhilips

----> Giảm ngay 5% tổng đơn hàng khi mua trên 10 đơn vị sản phẩm. Vui lòng đăng nhập vào giỏ hàng và thanh toán để nhận ngay ưu đãi
Thanh toán bằng MoMo giảm ngay 2% - Xem giỏ hàng
Home Categories Coupons Basket Support