Cartridge filter housing bigblue 20 inch

$34.32

More information about cartridge filter housing bigblue 20inch: Cartridge filter housing bigblue 20 inch – Taiwan

  • The cartridge filter housing is made of high-quality, non-toxic plastic
  • Cartridge filter housing  Conforms to food safety standards
  • Cartridge filter housing with Water inlet – outlet connection: female thread
  • Cartridge filter housing Used to assemble RO water purifiers or assemble pre-filters for upstream water treatment
----> Giảm ngay 5% tổng đơn hàng khi mua trên 10 đơn vị sản phẩm. Vui lòng đăng nhập vào giỏ hàng và thanh toán để nhận ngay ưu đãi