Anti scaling RO membrane BW400-AFR LG

$609.32

Anti scaling RO membrane BW400-AFR LG:

– Capacity: 39.7 m3/day
– Pressure: 225 PSI
– Rejection: 99.2 %
– Original: LG – Korea

Some advance of anti scaling RO LG BW-400-AFR

The LG BW-400-AFR RO membrane is a product made in Korea. There are many outstanding advantages as follows:

----> Giảm ngay 5% tổng đơn hàng khi mua trên 10 đơn vị sản phẩm. Vui lòng đăng nhập vào giỏ hàng và thanh toán để nhận ngay ưu đãi
Categories: ,