Anti scaling RO membrane BW400-AFR LG

$609.32

Anti scaling RO membrane BW400-AFR LG:

– Capacity: 39.7 m3/day
– Pressure: 225 PSI
– Rejection: 99.2 %
– Original: LG – Korea

Some advance of anti scaling RO LG BW-400-AFR

The LG BW-400-AFR RO membrane is a product made in Korea. There are many outstanding advantages as follows:

----> Giảm ngay 5% tổng đơn hàng khi mua trên 10 đơn vị sản phẩm. Vui lòng đăng nhập vào giỏ hàng và thanh toán để nhận ngay ưu đãi
Thanh toán bằng MoMo giảm ngay 2% - Xem giỏ hàng
Categories: ,
Home Categories Coupons Basket Support