Màng RO hãng Dupont – Dow – Mỹ sản xuất

-5%
2.670.000 
-5%
4.970.000 
-7%
13.040.000 
-5%
4.970.000